Kod 85-129 Bydgoszcz lista podmiotów medycznych

Poznańska 29/

85-129 Bydgoszcz

Bydgoszcz – gmina miejska

Poznańska 4/5

85-129 Bydgoszcz

Bydgoszcz – gmina miejska

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Aleksander Siemieniuta w Bydgoszczy

ul. Poznańska 4/

85-129 Bydgoszcz

Bydgoszcz – gmina miejska

Poznańska 29/

85-129 Bydgoszcz

Bydgoszcz – gmina miejska

Poznańska 4/5

85-129 Bydgoszcz

Bydgoszcz – gmina miejska

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Aleksander Siemieniuta w Bydgoszczy

ul. Poznańska 4/

85-129 Bydgoszcz

Bydgoszcz – gmina miejska