Kod 98-310 Czarnożyły lista podmiotów medycznych

SP ZOZ Czarnożyły

191/

98-310 Czarnożyły

Czarnożyły – gmina wiejska

SP ZOZ Czarnożyły

Czarnożyły 191/

98-310 Czarnożyły

Czarnożyły – gmina wiejska

Ośrodek Zdrowia w Czarnożyłach

Czarnożyły 191/

98-310 Czarnożyły

Czarnożyły – gmina wiejska

Czarnożyły 191/

98-310 Czarnożyły

25/

98-310 Czarnożyły

Czarnożyły – gmina wiejska

OŚRODEK ZDROWIA W CZARNOŻYŁACH

191/

98-310 Czarnożyły

Czarnożyły – gmina wiejska

SP ZOZ Czarnożyły

191/

98-310 Czarnożyły

Czarnożyły – gmina wiejska

SP ZOZ Czarnożyły

Czarnożyły 191/

98-310 Czarnożyły

Czarnożyły – gmina wiejska

Ośrodek Zdrowia w Czarnożyłach

Czarnożyły 191/

98-310 Czarnożyły

Czarnożyły – gmina wiejska

Czarnożyły 191/

98-310 Czarnożyły

25/

98-310 Czarnożyły

Czarnożyły – gmina wiejska

OŚRODEK ZDROWIA W CZARNOŻYŁACH

191/

98-310 Czarnożyły

Czarnożyły – gmina wiejska