Kod 98-400 Wieruszów lista podmiotów medycznych

SP ZOZ Wieluń -Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Szpitalna 16/

98-400 Wieluń

Wieluń – gmina miejsko-wiejsk

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BONUS” s.c. G. i A. Lis

ul. Mikołaja Kopernika 4/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Wieluńska 4/

98-400 Wieruszów 001

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Kopernika 4/

98-400 Wieruszów 001

Wieruszów – miasto

Warszawska 55/

98-400 Wieruszów 001

Wieruszów – miasto

Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Oddziały Szpitalne

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Oddziały Szpitalne

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

ul. Mikołaja Kopernika 4/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Powiatowe Centrum Medyczne

os. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie SP zo.o.

Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Oddziały Szpitalne

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

os. Warszawska 55/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Waryńskiego 15A/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Oddziały Szpitalne

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BONUS” s.c. G. i A. Lis

ul. Mikołaja Kopernika 4/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

ul. Pogodna 4a/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

NZOZ DAR

Fabryczna 6/

98-400 Wieruszów

Oddziały Szpitalne

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

ul. Jarosława Dąbrowskiego 38/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Warszawska 104/

98-400 Wieruszów 001

Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy

Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BONUS” s.c. G. i A. Lis

ul. Mikołaja Kopernika 4/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Fabryczna 6/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Waryńskiego 2/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Orzeszkowej 20/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Kochanowskiego 3/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Orzeszkowej 2/

98-400 Wieruszów

Powiatowe Centrum medyczne Spółka z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

NZOZ BONUS Poradnia dla Dzieci

ul. Mikołaja Kopernika 4/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Fabryczna 6/

98-400 Wieruszów

Warszawska 134A/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

PCMSp. z o.o. NZOZ Szpital Wieruszów

Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Akacjowa 11/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Fabryczna 6/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Powiatowe Centrum Medyczne NZOZ

Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Powiatowe Centrum Medyczne

Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Waryńskiego 4 m. 4/

98-400 Wieruszów

Waryńskiego 8/

98-400 Wieruszów

Sienkiewicza 14/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Wschodnia 3/

98-400 Wieruszów

Wschodnia 2 m. 8/

98-400 Wieruszów

Wschodnia 2 m. 8/

98-400 Wieruszów

Fabryczna 6/

98-400 Wieruszów 001

Chobanin 80/

98-400 Wieruszów

Konopnickiej 11/

98-400 Wieruszów

Powiat. Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Pow. W Wieruszowie

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Warszawska 104/

98-400 Wieruszów 001

Wieruszów – miasto

Kopernika 1A/

98-400 Wieruszów 001

Wieruszów – miasto

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „COR” Przychodnia Lekarska

ul. Mikołaja Kopernika 1a/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Powiatowe Centrum Medyczne NZOZ Szpital Powiatowy

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Fabryczna 6/

98-400 Wieruszów 001

Powiatowe Centrum Medyczne Sp zo.o. NZOZ Szpital Powiatowy Wieruszów

Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

PCM Spółka z.o.o.

Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Fabryczna 11/3

98-400 Wieruszów 001

Wieruszów – miasto

Kopernika 1a/

98-400 Wieruszów 001

Wieruszów – miasto

Kopernika 1A/

98-400 Wieruszów 001

Wieruszów – miasto

Elizy Orzeszkowej 20/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Szpital Powiatowy w Wieruszowie

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

ul. Dąbrowskiego 13a/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

ul. Dąbrowskiego 13a/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Oddziały Szpitalne (NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie)

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Oddziały Szpitalne

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Zespoły Wyjazdowe

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

os. Henryka Dąbrowskiego 21/11

98-400 Łowicz

Łowicz – gmina miejska

ul. Wschodnia 2/8

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Oddziały Szpitalne

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Zespoły Wyjazdowe

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Prusa 4A/

98-400 Wieruszów

Oddziały Szpitalne

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Oddziały Szpitalne

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów Wieruszów

Wieruszów – miasto

ul. Fabryczna 6/

98-400 Wieruszów Wieruszów

Wieruszów – miasto

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Oddziały Szpitalne

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

ROSA ALBA – CENTRUM OKULISTYCZNE

UL. WARSZAWSKA 104/

98-400 WIERUSZÓW

Wieruszów – miasto

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Powiatowe Centrum Medyczne NZOZ Szital Powiatowy

Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o..

Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Oddziały Szpitalne

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów

Wieruszów – miasto

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów Wieruszów

Wieruszów – miasto

Oddziały Szpitalne

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów Wieruszów

Wieruszów – miasto

Zespoły Wyjazdowe

ul. Warszawska 104/

98-400 Wieruszów Wieruszów

Wieruszów – miasto